Giới thiệu

Tổng quan về Công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm
.
TIẾN THỊNH
 
  

   Công ty CP TM Dược Phẩm TIẾN THỊNH được thành lập ngày 27/04/2011 - với phương châm:

"Phát triển vì sống khỏe sống đẹp của cộng đồng".     

   Hiện nay, Công ty nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về nguồn nhân lực, mà còn mở rộng thị trường dược phẩm ở Việt Nam, theo xu hướng vươn ra Quốc tế.

 

   Thông tin người đại diện:

                 CT HĐQT              : Dương Minh Sen

                 Giám đốc             : Dương Minh Sen

                 PGĐ Tài chính     : Dương Thị Hiểu

                 PGĐ Kinh doanh: Nguyễn Ái Nhân

 

 

I. Sứ mạng:

   Góp phần xây dựng và truyền bá các thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên (dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm sinh học...) trong và ngoài nước.

 

 II. Tôn chỉ ( Mục tiêu):

   Công ty CP TM Dược Phẩm TIẾN THỊNH trở thành Công ty Tiếp thị chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam cho các sản phẩm từ thiên nhiên, độc đáo có độ an toàn cao và hiệu quả bền vững.
   Sở hữu một số thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên tại Việt Nam.
   Trở thành Công ty có giá trị nhất đối với các cổ đông, các đối tác, nhân viên và các khách hàng của Công ty. 

 

 III. Slogan:

   "Phát triển vì sống khỏe sống đẹp của cộng đồng".     

 

 IV. Dòng sản phẩm:

   Các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo (Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm sinh học, mỹ phẩm thiên nhiên...).

 

 V. Các giá trị cốt lõi của công ty

   Là những nguyên tắc quan trọng đã, đang và sẽ được toàn thể nhân viên công ty xây dựng, phát huy. Những giá trị này đã, đang và sẽ là nền tảng cho sự phát triển của công ty:

   1. Công bằng:

   Mọi quy định, quyết định, cư xử của Công ty đều hướng tới xây dựng một môi trường làm việc công bằng, trong đó khuyến khích các hành vi tích cực, có lợi cho sự phát triển của mỗi thành viên cũng như sự phát triển chung của Công ty. Hạn chế tối đa các hành vi tiêu cực, không có lợi cho sự phát triển của mỗi thành viên cũng như sự phát triển chung của Công ty

   2. Dân chủ (cởi mở):

   Mọi cấp lãnh đạo của Công ty thực hiện chính sách cởi mở, cho phép bất kỳ nhân viên nào cũng có thể bày tỏ mọi quan tâm, vấn đề, hoặc khiếu nại trực tiếp đến lãnh đạo cao cấp của Công ty.

   Nhân viên có thể bày tỏ với cấp trên trực tiếp. Nếu giải quyết vấn đề không thấy thoả mãn hoặc cấp trên đó là một phần của vấn đề thì nhân viên có thể gặp cấp cao hơn là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
   Một nhân viên có thể đến gặp trực tiếp với bất kì người quản lý hay lãnh đạo nào để trao đổi sao cho vấn đề được giải quyết nhanh nhất.
   Nghiêm cấm sự trả thù với bất kỳ nhân viên nào dám nói lên điều mà họ tin là đúng, trung thực. 

   3. Chuyên nghiệp:

   Mỗi nhân viên và các phòng ban trong công ty hiểu rõ về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình và làm việc đúng với các chức năng bổn phận đó.
   Mỗi phòng ban chức năng tham mưu cho ban lãnh đạo công ty đưa ra các quy định, quy trình tác nghiệp chuẩn (S.O.P) cho mỗi loại công việc và các nhân viên Công ty làm việc theo các quy trình chuẩn đó.

   4. Sáng tạo:

   Mọi nhân viên, phòng ban chức năng trong công ty luôn không ngừng nghiên cứu tìm tòi ra các phương pháp làm việc, tiếp cận mới hiệu quả hơn.

   5. Tiên phong:

   Công ty, mọi nhân viên, phòng ban chức năng trong công ty luôn phấn đấu là người đi đầu dám đương đầu và vượt qua những khó khăn trong lĩnh vực công tác của mình. 

   6. Chính trực:

   Công ty luôn đòi hỏi chính mình, các cổ đông, mọi nhân viên và các đối tác tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức. Không che dấu hoặc làm những việc mờ ám có thể phương hại đến lợi ích Công ty, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên....

   7. Khách hàng là trọng tâm:

Mọi hoạt động của công ty và nhân viên đều nhằm mục tiêu cao nhất là thoả mãn nhu câu của khách hàng, luôn đánh giá và xem xét mọi việc dưới con mắt của khách hàng.

   8. Tôn trọng con người:

   Công ty cam kết đối sử với nhân viên với sự tôn trọng và nhân phẩm. Công ty luôn coi yếu tố con người là hòn đá tảng cho sự thành công của mình và đầu tư cho nhân sự luôn đi trước một bước.

   9. Hợp tác:

   Công ty luôn xác định hợp tác là xu thế của thời đại, sự hợp tác giữa công ty và các đối tác, cũng như giữa các phòng ban và nhân viên với nhau là yếu tố sống còn cho sự lớn mạnh của công ty.

 

   Với phương châm “Phát triển vì sống khỏe sống đẹp của cộng đồng” 

 CÔNG TY HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ VÀ  SẴN SÀNG HỢP TÁC LIÊN DOANH SẢN XUẤT
VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC