KHÁNH HÒA

 

1. Tp. Nha Trang vào Phía Nam:

TDV Võ Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: 0168 865 3318

 

2. Tp. Nha Trang ra Phía Bắc:

TDV Phạm Văn Dũng

Điện thoại: 0915 682 458

 

 

Các bài khác